Nhộn nhịp lễ hội trà Đại Từ, Thái Nguyên

Chào năm mới 2014,  tại huyện Đại Từ – vùng chè trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ hội trà Đại Từ. Sau Festival trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ hai, năm 2013, đây là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Thái Nguyên được tổ chức thường niên […]