Phượt trên núi thú vui của dân mê du lịch

Phượt trên núi thú vui của dân mê du lịch

Du sơn ngoạn thuỷ tự cổ chí kim có khi nào không là thú chơi tao nhã, mà có tâm hồn phóng khoáng như mây gió thì mới yêu được núi. Và tất nhiên, cũng phải có sức mới có thể vịn đá băng khe để lên tới những nơi lưng chừng trời.

Read more about Phượt trên núi thú vui của dân mê du lịch