Post Tagged with: "rừng thông Bản Áng"

 
  • Rừng thông Mộc Châu

    Cùng nhau tìm hiểu về Mộc Châu – Cao nguyên Mộc Châu.

    Mộc Châu là một huyện thuộc tỉnh Sơn La, có diện tích 2.025,1 km2 , toàn huyện có dân số 152.172 người. Đến năm 2013, sau khi tách diện tích và dân số để thành lập huyện Vân Hồ vào năm 2013, diện tích huyện Mộc Châu 1.081,66 km² và dân số 104.730 người. Từ năm 2013, địa giới huyện […]