Post Tagged with: "Du lịch về nguồn"

 
  • Phần hội lễ hội đền Hùng

    Du lịch về nguồn – Lễ hội Đền Hùng

      Lễ hội đền Hùng có 2 phần nghi lễ đó chính là: Phần lễ và phần hội. Click https://dulichvenguon.com/category/van-hoa-coi-nguon/ bạn sẽ được đọc những văn hóa cội nguồn Phần tế lễ được cử hành theo nghi lễ Quốc gia. Lễ vật dâng lên gồm: Tam sinh tức là 1 lợn, 1 bò, 1 dê; bánh dày; bánh chưng; xôi ngũ sắc. […]