Post Tagged with: "Lễ hội đền hùng"

 
 • Phần hội lễ hội đền Hùng

  Du lịch về nguồn – Lễ hội Đền Hùng

    Lễ hội đền Hùng có 2 phần nghi lễ đó chính là: Phần lễ và phần hội. Click https://dulichvenguon.com/category/van-hoa-coi-nguon/ bạn sẽ được đọc những văn hóa cội nguồn Phần tế lễ được cử hành theo nghi lễ Quốc gia. Lễ vật dâng lên gồm: Tam sinh tức là 1 lợn, 1 bò, 1 dê; bánh dày; bánh chưng; xôi ngũ sắc. […]

   
   
 • Lễ hội đền Hùng – Cội nguồn văn hóa , lịch sử

  Lễ hội đền Hùng – Cội nguồn văn hóa , lịch sử

  Giỗ Tổ Hùng Vương hay lễ hội Đền Hùng là Quốc giỗ của dân tộc Việt Nam. Với lễ hội Đền Hùng, chúng ta sẽ tìm về cội nguồn dân tộc từ hai góc độ: lịch sử và văn hóa. Giỗ Tổ chính là  giỗ vua Hùng – vị vua Tổ của người Việt, người có công sáng lập nhà […]